Turystyka

Paryż notuje spadek liczby turystów

Jak wynika z raportu Regionalnego Komitetu Turystyki, Paryż oraz jego aglomeracja straciła w ciągu roku ponad 1,5 mln turystów. Jest to pokłosiem ataków terrorystycznych, które niestety dość regularnie mają miejsce w stolicy Francji. W wyniku tego miasto straciło niemal 1,3 mld euro. Utracono głównie turystów z Chin oraz Japonii. Straty widać również na podstawie statystyk noclegów, gdzie w regionie Ile-de-France ich liczba wyraźnie spadła.

Lekki spadek turystów widać również w innych częściach Francji, lecz nie jest to tak widoczne jak na podstawie Paryża. Zanotowano spadek zaledwie o 0,8%, więc można uznać, że liczbą wszystkich turystów we Francji jest dosyć stabilna.

Brakuje turystów nie tylko z Japonii oraz Chin, lecz także Stanów Zjednoczonych, Włoch i innych krajów europejskich. Niestety, wyraźny spadek zainteresowania odnotowały takie atrakcje jak: Łuk Triumfalny (spadek o 24 proc.), Luwr (-13,3 proc.), Muzeum d’Orsay (-12,9 proc.), Pałac w Wersalu (-9,8 proc.), czy paryski Disneyland (-9,5 proc.). Są jednak też miejsca, gdzie osiągnięto dobre wyniki w porównaniu z rokiem poprzednim. Takim miejscem jest Centrum Pompidou, które dzięki odpowiedniemu ustaleniu programów, udało się przyciągnąć turystów.

Francja mimo problemów cały czas utrzymuje się w czołówce najchętniej odwiedzanych państw na świecie. Trudno jednak przewidzieć jaka będzie przyszłość turystyki państwa nad Sekwaną. W latach 2015-2016 łącznie w zamachach terrorystycznych zginęło pond 230 osób.