Wiadomości

Andrzej Domagała Nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Łęczycy

W Łęczycy odbyła się inaugurująca sesja kadencji 2024-2029 Rady Miasta, podczas której wybrano nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącą. Sesja, która miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, zgromadziła radnych, którzy złożyli ślubowanie oraz przystąpili do pierwszych zadań organizacyjnych.

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej

Po formalnościach związanych z przyjęciem ślubowania od radnych, przystąpiono do głównego punktu obrad – wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. Komisja skrutacyjna, w skład której weszli Magdalena Koperska, Andrzej Malinowski i Marcin Tober, przeprowadziła proces wyborczy.

Andrzej Domagała, zyskując szerokie poparcie, został wybrany na przewodniczącego, zdobywając 14 głosów „za” przy jednym głosie „przeciw”. Wiceprzewodniczącą została Katarzyna Jeleńska, która uzyskała poparcie 8 radnych, przy 7 głosach przeciwnych. Obie kandydatury odzwierciedlają nową dynamikę w radzie oraz oczekiwania mieszkańców Łęczycy odnośnie skutecznego zarządzania miastem.

Zakończenie Sesji

Sesja zakończyła się ślubowaniem Burmistrza Miasta Łęczyca, Pawła Kuleszy, który także odebrał zaświadczenie o wyborze. Jego inauguracyjne przemówienie podkreślało znaczenie współpracy i otwartości na potrzeby lokalnej społeczności.

Nowo wybrana Rada Miejska w Łęczycy to zróżnicowane grono, które w najbliższych latach będzie podejmować decyzje kluczowe dla rozwoju miasta. Przewodniczący Domagała wraz z wiceprzewodniczącą Jeleńską oraz innymi członkami rady, takimi jak Magdalena Koperska, Paweł Zachwieja czy Adam Łuczak, będą kształtować przyszłość Łęczycy, mając na uwadze zarówno bieżące potrzeby mieszkańców, jak i długoterminowe cele rozwojowe.

Takie zmiany w składzie Rady Miejskiej wskazują na dynamiczny rozwój władz lokalnych, gdzie nowe postaci i świeże pomysły mogą przynieść nową jakość zarządzania publicznego w Łęczycy.