Informacje

Nowa Atrakcja Turystyczna w Łęczycy: Odzyskiwanie Zaniedbanych Torów Kolejowych

W Łęczycy zanosi się na powstanie fascynującej atrakcji turystycznej, która ma odmienić oblicze naszego miasta. Planowane wykorzystanie nieczynnych torów kolejowych ma stworzyć alternatywny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Inicjatywa Władz Łęczycy

Wiadomość o tej ekscytującej koncepcji pochodzi od samych władz Łęczycy, które mają w planach przekształcenie nieużywanych torów kolejki wąskotorowej w coś zupełnie nowego.

Od Ścieżki Rowerowej do Drezyny Rowerowej

Początkowo rozważano utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż tych torów, ale teraz pojawiła się znacznie bardziej ekscytująca idea. Projekt zakłada uruchomienie drezyn rowerowych na trasie Łęczyca – Ozorków. To pomysłodawcy tego przedsięwzięcia, burmistrz Łęczycy, Paweł Kulesza, oraz prezes Stowarzyszenia Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej, Paweł Papierz.

Kolej w Łęczycy: Historia i Przyszłość

Kolej wąskotorowa w Łęczycy ma swoje korzenie na początku XX wieku, gdy została zaprojektowana z myślą o obsłudze cukrowni. W czasach powojennych stworzono nowe rozwiązania, umożliwiając pasażerom korzystanie z tego środka transportu. W latach 90-tych jednak kolej ta zamilkła.

Dziś tereny po niej stanowią zaniedbaną część miasta, ale to ma się wkrótce zmienić.

Budowanie Przyszłości na Fundamentach Przeszłości

Projekt drezyn rowerowych cieszy się już poparciem trzech samorządów: miasta i gminy Ozorków oraz gminy Łęczyca. Burmistrz Łęczycy, Paweł Kulesza, podkreśla znaczenie przywracania życia opuszczonym zabytkom i tradycjom.

Mamy już zgodę trzech samorządów: miasta i gminy Ozorków oraz gminy Łęczyca. Jestem bardzo zadowolony z postępu rozmów i prac, które poczyniliśmy w zakresie tego wartościowego, ale bardzo zaniedbanego obiektu zabytkowego, który pełnił ważną rolę nie tylko w Łęczycy, ale w całym regionie. Warto pielęgnować historię naszego miasta i przywracać świetność obiektom i tradycjom. To byłoby kolejne wspaniałe uzupełnienie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Łęczycy. Mam również nadzieję, że uda nam się uratować budynek byłej stacji przy ul. Kaliskiej, który dziś straszy, ale posiada ogromny potencjał i postaramy się go wykorzystać – burmistrz Łęczycy, Paweł Kulesza.

Drezyny rowerowe są popularną atrakcją turystyczną zarówno w Polsce, jak i za granicą. Już wkrótce Łęczyca może stać się miejscem, które warto odwiedzić, by odkrywać jej uroki na dwóch kółkach.